#1 - - Gösta Eriksson:

Filmen ger en rättvisande bild av villkoren för rennäringen. Jag har själv vistats mycket i det aktuella området. Tack.